Pitutur lan piwulang tembang gethuk

Pitutur lan piwulang tembang gethuk

GETHUK

Sore sore padang bulan

Ayo konco podha dolanan

Rene-rene bebarengan

Rame rame e… do gegojekan

Kae kae rembulane

Yen disawang kok ngawe-awe

Koyo koyo ngelingake

Konco kabeh ojo turu sore sore

Gethuk asale saka tela

Mata ngantuk iku tambane apa

Ala ala gethuk asale saka tela

Yen ra pethuk atine rada gela

Ojo ngono e ojo ojo ngono

Kadung janji mengko aku gelo

Pitutur:

Tembang iku nyaritaake wayah sore ingkang padang rembulan. Lajeng ngajak rencang-rencang supadhos dolanan. Dolanan kanthi gegojegan sami-sami. Amargi menawi ningali rembulan kathon endah. Dados menawi wayah sore kita sedaya ampun turu amargi mboten sae miturut adat jawa. Nanging saenipun kempal sareng-sareng rencang dolanan. Dhateng rencang ngemu suraos bilih mboten nate kepethuk marang rencang-rencang penggalihipun rumaos kuciwo. Lajeng menawi sampun janji kitha kedah netepi janji amargi menawi menawi mboten netepi janji  penggalihipun mindak gelo

 

Advertisements

~ by imammukyidin15 on March 18, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: